Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Báo Zing: 10 xe bọc thép đến vùng tâm bão Nakri sẵn sàng ứng cứu

Trước bão số 6 - Nakri, Quân khu V huy động 10 xe bọc thép BTR125 về các địa phương Quảng Nam, Bình Định để sẵn sàng chờ lệnh ứng cứu dân trong tình huống xấu xảy ra.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Zing, nguồn bài: https://news.zing.vn/video-10-xe-boc-thep-den-vung-tam-bao-nakri-san-sang-ung-cuu-post1011776.html

Toàn Đức - Nguyên Vũ

Tìm kiếm:✨

  • Bão số 6, NAKRI, Quân khu V, Xe bọc thép, Ứng cứu, Bình Định, Quảng Nam, Huy động, Xấu