Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Báo CAĐN: Quảng Nam họp sắp xếp cơ quan báo và tạp chí

Quảng Nam- Ngày 7-11, ông Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ trì cuộc họp với các Sở, ngành chức năng thực hiện việc định hướng và sắp xếp lại hoạt động của tạp chí Văn hóa Quảng Nam.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/71_215635_quang-nam-hop-sap-xep-co-quan-bao-va-tap-chi.aspx

Quảng Nam- Ngày 7-11, ông Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ trì cuộc họp với các Sở, ngành chức năng thực hiện việc định hướng và sắp xếp lại hoạt động của tạp chí Văn hóa Quảng Nam. Trên cơ sở Quyết định 362/2019 của Chính phủ về quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, thời gian qua tỉnh Quảng Nam đã hoàn tất việc sắp xếp hệ thống báo chí trên địa bàn và trình cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Theo đó, hiện chỉ còn Báo Quảng Nam và Đài PTTH Quảng Nam là hai cơ quan báo chí chủ lực với 4 loại hình báo chí là báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử. Riêng tạp chí Khoa học sáng tạo của Sở KH-CN và tạp chí Văn hóa Quảng Nam của Sở VH-TT&DL được hoạt động đến ngày 31-12-2019. Ông Trần Văn Tân giao cho Sở TT-TT tham mưu sớm ban hành văn bản để UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, trước mắt tạm thời thống nhất tồn tại tạp chí Văn hóa Quảng Nam và phát hành phim, chiếu bóng trực thuộc Trung tâm Văn hóa của Sở VH-TT&DL. Trước ngày 31-12-2019, Sở TT-TT thực hiện việc thu hồi giấy phép hoạt động và thẻ nhà báo tạp chí Khoa học sáng tạo, tạp chí Văn hóa và giấy phép các bản tin đã cấp cho các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua...

TH. HÀ

Tìm kiếm:✨

  • Đài PTTH Quảng Nam, Trần Văn Tân, Sở TT-TT, Trì, Báo Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam, Báo hình, Sở văn hóa thông tin, Chiếu bóng, Thẻ nhà báo, Báo in, Cuộc họp, Giấy phép hoạt động, Quy hoạch phát triển, Tạp chí, Quảng Nam, Sắp xếp, Báo điện tử, Cơ quan báo chí, Họp