Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Báo CAĐN: Quảng Nam có 2.100 đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại địa phương

QUẢNG NAM- Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng đã phát hiện, bắt giữ gần 150 đối tượng/100 vụ việc liên quan đến mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép ma túy, tăng 24 vụ so với cùng kỳ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/75_215684_quang-nam-co-2100-doi-tuong-nghien-ma-tuy-co-ho-so-quan-ly-tai-dia-phuong.aspx

QUẢNG NAM- Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng đã phát hiện, bắt giữ gần 150 đối tượng/100 vụ việc liên quan đến mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép ma túy, tăng 24 vụ so với cùng kỳ. Đồng thời, đấu tranh triệt phá 10 đường dây, 8 tụ điểm và trên 30 điểm phức tạp về ma túy. Toàn tỉnh hiện có 166/244 xã phường, thị trấn có tệ nạn ma túy với con số thống kê chưa đầy đủ trên 2.100 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý tại địa phương, tăng gần hơn 180 đối tượng so với đầu năm. Thời gian đến, tỉnh Quảng Nam tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực cơ quan chủ trì triển khai các đề án, dự án thuộc chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy nhằm từng bước hạn chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy tại các địa phương.

TH. HÀ

Tìm kiếm:✨

  • Nghiện ma túy, Tệ nạn, Tụ điểm, Ma túy, Quảng Nam, Kiện toàn, Tội phạm, Triệt phá, Nghiện, Cùng kỳ, Mua bán, Đẩy lùi, Trái phép, Phòng chống, Đường dây, Bắt giữ, Vận chuyển, Hồ sơ, Đấu tranh, Từng bước