Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Báo CAĐN: Phản hồi bài báo: 'Hợp tác xã Đại Hiệp cần bàn giao lưới điện cho ngành điện': Yêu cầu HTX Đại Hiệp bàn giao lưới điện

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đưa tin: tiền điện nhiều tháng trong năm 2019 của một số hộ dân tại xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) tăng cao một cách bất thường, gây bức xúc cho người dân và dẫn đến tình trạng khiếu kiện...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/75_215568_phan-hoi-bai-bao-hop-tac-xa-dai-hiep-can-ban-giao-.aspx

Công văn 6472 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đưa tin: tiền điện nhiều tháng trong năm 2019 của một số hộ dân tại xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) tăng cao một cách bất thường, gây bức xúc cho người dân và dẫn đến tình trạng khiếu kiện... Sau khi báo đăng, ông Huỳnh Khánh Toàn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 6472 v/v kiểm tra hoạt động điện lực tại Hợp tác xã NN&KDTH Đại Hiệp (đơn vị kinh doanh điện). Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao sở Công thương và UBND H. Đại Lộc có văn bản trả lời các kiến nghị của công dân; yêu cầu HTX NN&KDTH Đại Hiệp chấn chỉnh ngay tồn tại, thiếu sót và tổ chức bàn giao lưới điện cho Cty Điện lực Quảng Nam tiếp nhận, quản lý, vận hành theo quy định.

M.T

Tìm kiếm:✨

  • Đại hiệp, Lưới điện, Đại Lộc, Ngành điện, Huỳnh Khánh Toàn, Tiền điện, UBND tỉnh Quảng Nam, Khiếu kiện, Hợp tác xã, Bài báo, Điện, Phản hồi, Điện lực, Bàn giao, Quảng Nam, Thiếu sót, Hộ dân, Bất thường, Chấn chỉnh, Đưa tin