Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Báo CAĐN: 1.900 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Quảng Nam- Ngày 5-11, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng phong trào 'Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa' giai đoạn 2014 - 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/71_215486_1900-co-quan-don-vi-doanh-nghiep-dat-chuan-van-hoa.aspx

Quảng Nam- Ngày 5-11, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng phong trào "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2014 - 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.900 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 87%; 346 cơ quan, gần 500 đơn vị và 49 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, trao bằng công nhận đạt chuẩn văn hóa. Các địa phương đạt tỷ lệ cao như: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc...

Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Quảng Nam phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như: có trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 70% doanh nghiệp phát động xây dựng "Văn hóa doanh nghiệp"; 90% doanh nghiệp tổ chức hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động...

TH. HÀ

Tìm kiếm:✨

  • Xây dựng phong trào, UBND tỉnh Quảng Nam, Văn hóa doanh nghiệp, Đại Lộc, Điện Bàn, Phương hướng, Công nhân lao động, Tam Kỳ, Tổng kết, Hội An, Quảng Nam, Chuẩn, Phát động, Công nhận, Hội nghị, Chỉ tiêu, Văn hóa, Phấn đấu, Đời sống, Doanh nghiệp