Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Báo Đầu Tư: Nhà thầu có tên trên mạng đấu thầu quốc gia nhưng chưa nộp phí duy trì tài khoản

Khi tham dự thầu đấu thầu qua mạng, nhà thầu phải đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/nha-thau-co-ten-tren-mang-dau-thau-quoc-gia-nhung-chua-nop-phi-duy-tri-tai-khoan-d110677.html

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Văn Tài (tỉnh Quảng Nam) đặt câu hỏi như sau: Nhà thầu N đã đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia nhưng chưa nộp phí duy trì tài khoản và hết hạn vào ngày 31/3/2019 (vẫn in được đơn xác nhận đã đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia) và tham gia đấu thầu qua mạng gói thầu A của bên mời thầu M, gói thầu A đóng thầu vào ngày 27/5/2019. Nhưng đến ngày 5/6/2019 thì nhà thầu mới nộp phí duy trì trên hệ thống mạng đấu thầu.

Vậy, hồ sơ dự thầu của nhà thầu N tham dự gói thầu A có được coi là đủ tư cách hợp lệ không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 5.5 Chương I Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, một trong các điều kiện đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu là đã đăng ký trên Hệ thống và còn hiệu lực hoạt động.

Đối với vấn đề của ông Tài, khi tham dự thầu đấu thầu qua mạng, nhà thầu phải đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Tìm kiếm:✨

  • Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, Văn tài, Mời thầu, Gói thầu, Thầu, Đấu thầu, Hợp lệ, Nhà thầu, Ông tài, Đủ tư cách, Tư cách, Qua mạng, Bộ kế hoạch và đầu tư, Nộp, Tài khoản, Hết hạn, Trên mạng, Hiệu lực, Đặt câu hỏi, Quảng Nam