Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Báo CAĐN: Quảng Nam cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định ban hành 'Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI Quảng Nam năm 2019 và năm 2020'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/99_214587_quang-nam-cai-thien-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh.aspx

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định ban hành “Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI Quảng Nam năm 2019 và năm 2020”. Theo đó, mục tiêu trong năm 2019 là phấn đấu 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh đều có sự cải thiện so với năm 2018; đạt từ 67,38 điểm (tăng 1,53 điểm so với năm 2018). Phấn đấu đến năm 2020, chỉ số PCI tỉnh Quảng Nam đạt từ 69 điểm trở lên và luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước... Trong đó, phấn đấu đạt 3/10 chỉ số thành phần nằm trong top 5: tính minh bạch, tính năng động của chính quyền tỉnh, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; 4 chỉ số thành phần nằm trong top 10: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; 2 chỉ số thành phần nằm trong top 15: cạnh tranh bình đẳng và chi phí không chính thức; 1 chỉ số thành phần nằm trong top 20: đào tạo lao động.

TH. HÀ

Tìm kiếm:✨

  • PCI Quảng Nam, PCI, UBND tỉnh Quảng Nam, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Cấp tỉnh, Thiết chế, Không chính thức, Quảng Nam, Chỉ số, Thành phần, Top 5, Bình đẳng, Phấn đấu, An ninh trật tự, Cải thiện, Top 10, Năng lực, Đất đai, Năng động, Top