Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Báo CAĐN: 'Bêu tên' 22 doanh nghiệp nợ thuế hơn 125 tỷ đồng

QUẢNG NAM - Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa công khai danh sách 22 doanh nghiệp (DN) nợ hơn 125 tỷ đồng tiền thuế tính đến thời điểm 31-8-2019 trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/75_215049_-beu-ten-22-doanh-nghiep-no-thue-hon-125-ty-dong.aspx

QUẢNG NAM - Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa công khai danh sách 22 doanh nghiệp (DN) nợ hơn 125 tỷ đồng tiền thuế tính đến thời điểm 31-8-2019 trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Đứng đầu danh sách nợ là Cty CP Sản xuất Sô đa Chu lai nợ hơn 70,735 tỷ đồng; tiếp đến là Cty Xi-măng Thạnh Mỹ nợ 28,272 tỷ đồng; Cty TNHH may Minh Hoàng 2 nợ hơn 13 tỷ đồng; Chi nhánh Cty Xây dựng công trình giao thông 8 - Xí nghiệp Hưng Long - CIENCO 8 nợ hơn 3,429 tỷ đồng; Cty CP Tư vấn xây dựng và phát triển điện nợ hơn 2,453 tỷ đồng…

Tính đến thời điểm 30-9-2019, tổng tiền nợ thuế đã hơn 900 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng so với thời điểm 31-12-2018.

TH.HÀ

Tìm kiếm:✨

  • Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Cienco 8, Hưng long, Tư vấn xây dựng, Công ty xây dựng, Công trình giao thông, Xí nghiệp, Nợ, Thuế, Quảng Nam, Công ty cổ phần, Điện tử, Chi nhánh, Công khai, Đứng đầu, Danh sách, Điện, Doanh nghiệp