Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Báo CAĐN: Truy quét 'vàng tặc' ở Nam Giang

Đoàn liên ngành H. Nam Giang (Quảng Nam) vừa mở đợt truy quét trên diện rộng tại các bãi vàng Thạnh Mỹ 1, khe Tà Vạc nằm trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/75_212051_truy-quet-vang-tac-o-nam-giang.aspx

Đoàn liên ngành H. Nam Giang (Quảng Nam) vừa mở đợt truy quét trên diện rộng tại các bãi vàng Thạnh Mỹ 1, khe Tà Vạc nằm trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh. Tại hiện trường, bên cạnh việc trấn áp các đối tượng làm vàng trái phép đoàn còn tổ chức tìm kiếm, phá hủy các thiết bị máy móc phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép. Qua 5 ngày truy quét, đoàn đã phá hủy 5 máy nổ, 1 máy điện, hơn 130 lít dầu diezel và nhớt, đốt phá 21 lán trại và nhiều công cụ phục vụ việc khai thác vàng; đồng thời đẩy đuổi gần 40 người ra khỏi khu vực khai thác vàng trái phép.

TH. HÀ

Tìm kiếm:✨

  • Vàng tặc, Nam Giang, Truy quét, Đốt phá, Máy nổ, Lán trại, Máy điện, Dầu diesel, Liên ngành, Trong vùng, Trấn áp, Phá hủy, Quảng Nam, Trái phép, Máy móc, Đuổi, Vàng, Công cụ, Khai thác, Đẩy