Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Báo CAĐN: Quảng Nam ban hành danh mục 662 thủ tục hành chính cấp sở, ban ngành

Quảng Nam - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định về danh mục gồm 662 thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ban, ngành đưa vào thực hiện giải quyết theo quy trình bốn bước: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/116_212036_quang-nam-ban-hanh-danh-muc-662-thu-tuc-hanh-chinh-cap-so-ban-nganh.aspx

Quảng Nam - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định về danh mục gồm 662 thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ban, ngành đưa vào thực hiện giải quyết theo quy trình bốn bước: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Trong Sở NN&PTNT 32 TTHC; Sở Công Thương 90 TTHC; Sở GTVT 52 TTHC; Sở LĐ-TB&XH 28 TTHC; Sở Xây dựng: 16 TTHC; Sở KH&ĐT 90 TTHC; Sở KH&CN 33 TTHC; Sở Ngoại vụ 9 TTHC; Sở TT&TT 20 TTHC; Sở Tư pháp 70 TTHC; BQL Khu Kinh tế mở Chu lai 19 TTHC; Sở VH-TT&DL 108 TTHC; Sở Nội vụ: 28 TTHC; Sở TN&MT 67 TTHC. Quyết định này có hiệu lực và thay thế tất cả các quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành đưa vào thực hiện giải quyết theo quy trình 4 bước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh trước đây.

TH. HÀ

Tìm kiếm:✨

  • TTHC, Sở KH&CN, BQL, Khu kinh tế mở chu lai, LĐ-TB, Trung tâm Hành, TT&TT, UBND tỉnh Quảng Nam, Thủ tục hành chính, Sở KH, NN&PTNT, Ban ngành, Sở văn hóa thông tin, Danh mục, Sở nội vụ, Hành chính, Quảng Nam, Thẩm định, Sở giao thông vận tải, Sở Xây dựng