Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Báo Zing: Quảng Nam chi tiền mua gần 200.000 bao cao su phát cho dân

Việc đấu thầu mua bao cao su nhằm mục đích cấp phát miễn phí cho người dân, chủ yếu khu vực miền núi, để họ có biện pháp tránh thai an toàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Zing, nguồn bài: https://news.zing.vn/quang-nam-chi-tien-mua-gan-200000-bao-cao-su-phat-cho-dan-post983049.html

Ngày 26/8, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua phương tiện tránh thai (bao cao su) để cấp phát miễn phí cho người dân.

Việc lựa chọn nhà thầu, gói thầu được giao cho Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam làm chủ đơn vị mời thầu. Việc mua bao cao su nhằm mục đích tránh thai với số lượng 189.655 cái, đơn giá 1.040 đồng, tổng số tiền hơn 197 triệu đồng.

Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, nghiệm thu, bàn giao tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh. Nguồn kinh phí, ngân sách nhà nước của tỉnh bố trí.

UBND tỉnh giao chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Quảng Nam chịu trách nhiệm lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, lập báo cáo trình Sở Y tế phê duyệt. Đng thời triển khai thực hiện, thanh quyết toán theo quy định và báo cáo kết quả đấu thầu về Sở Tài chính.

Trao đổi với Zing.vn¸ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết việc đấu thầu mua phương tiện tránh thai này nhằm mục đích cấp phát miễn phí cho người dân, chủ yếu khu vực miền núi để họ có biện pháp tránh thai an toàn.

Thanh Đức

Tìm kiếm:✨

  • Chi cục Dân số, Sở Y tế Quảng Nam, Bao cao su, Tránh thai, Phát cho, Nguyễn Văn Hai, Cấp phát, Đinh Văn Thu, Mời thầu, Đấu thầu, Gói thầu, Kế hoạch hóa gia đình, UBND tỉnh Quảng Nam, Đơn giá, Sở tài chính, Miền núi, Nhà thầu, Quyết toán, Quảng Nam, Nghiệm thu