Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Báo Tiền Phong: Huy động xe Quân đội tiếp nước cho người dân Đà Nẵng

Sáng ngày 23/8, nhiều xe của lực lượng Quân đội đã được huy động để tiếp nước sạch cho người dân ở một số khu dân cư tại TP Đà Nẵng. Dù các nhà máy thủy điện ở Quảng Nam đã xả nước nhưng tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt ở Đà Nẵng vẫn chưa được cải thiện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/video-clip/huy-dong-xe-quan-doi-tiep-nuoc-cho-nguoi-dan-da-nang-1455696.tpo

Tìm kiếm:✨

  • Nhà máy thủy điện, Tp Đà Nẵng, Nước ngọt, Nước sạch, Xả, Khu dân cư, Quân đội, Huy động, Quảng Nam, Đà Nẵng, Sinh hoạt, Cải thiện