Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Báo CAĐN: Thiếu 2.100 giáo viên đầu năm học mới

Quảng Nam - Năm học 2019-2020, cả tỉnh Quảng Nam có 817 trường; trong đó, giáo dục mầm non 291 trường (2.855 lớp); giáo dục phổ thông 526 trường (8.401 lớp).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/137_211540_thieu-2100-giao-vien-dau-nam-hoc-moi.aspx

Quảng Nam - Năm học 2019-2020, cả tỉnh Quảng Nam có 817 trường; trong đó, giáo dục mầm non 291 trường (2.855 lớp); giáo dục phổ thông 526 trường (8.401 lớp). Hiện nay, toàn tỉnh thiếu giáo viên (GV) đứng lớp cho các bậc mẫu giáo, tiểu học, THCS và THPT khoảng 2.100 người; trong đó, mầm non thiếu 616 GV, tiểu học thiếu 1.042 GV, THCS thiếu 273 GV và THPT thiếu 162 GV. Trong năm 2017, tỉnh Quảng Nam 2 lần tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục và đã bổ sung cho các địa phương 1.300 GV từ mầm non đến THCS nhưng tình trạng thiếu GV vẫn diễn ra. Nguyên nhân của tình trạng này do số lượng GV nghỉ hưu đúng tuổi và xin nghỉ hưu trước tuổi tăng, số GV dạy hợp đồng sau khi tham gia thi tuyển viên chức giáo dục không đậu đã xin nghỉ việc ở nhà ôn luyện chờ thi tuyển viên chức lại... Trong khi đó, 2 năm liên tục vừa qua Quảng Nam không tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục.

TH. HÀ

Tìm kiếm:✨

  • Thi tuyển, Viên chức, Giáo viên, Đúng tuổi, Năm học mới, Giáo dục phổ thông, Trước tuổi, Ôn luyện, Mầm non, Hợp đồng, Đứng lớp, Trung học cơ sở, Giáo dục, Mẫu giáo, Tiểu học, Nghỉ hưu, Năm học, Quảng Nam, Nghỉ việc, Trung học phổ thông