Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Báo CAĐN: Quảng Nam tổ chức cuộc thi 'Khu dân cư NTM kiểu mẫu'

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Khu dân cư NTM kiểu mẫu' (KDCNTMKM) dành cho tất cả các thôn đang triển khai Phương án xây dựng KDCNTMKM đã được UBND cấp huyện phê duyệt và các thôn ở các xã bãi ngang ven biển thuộc phạm vi Đề án thôn khó khăn theo Kế hoạch số 7627 ngày 28-12-2018 của UBND tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/64_211423_quang-nam-to-chuc-cuoc-thi-khu-dan-cu-ntm-kieu-mau-.aspx

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" (KDCNTMKM) dành cho tất cả các thôn đang triển khai Phương án xây dựng KDCNTMKM đã được UBND cấp huyện phê duyệt và các thôn ở các xã bãi ngang ven biển thuộc phạm vi Đề án thôn khó khăn theo Kế hoạch số 7627 ngày 28-12-2018 của UBND tỉnh. Nội dung thi gồm: kết quả thực hiện bộ tiêu chí KDCNTMKM; thôn có nhiều ý tưởng sáng tạo trong xây dựng KDCNTMKM; chỉ đạo có hiệu quả trong công tác nâng cao thu nhập và giảm nghèo của thôn, có cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, nhiều đường hoa, cây xanh, bóng mát, vườn mẫu và những kết quả nổi bật, vượt trội khác. Cuộc thi cấp tỉnh có 11 giải thưởng. Trong đó, 1 giải Nhất: 200 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 140 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 100 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích với 60 triệu đồng mỗi giải cùng các giải phụ khác với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

TH. HÀ

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Kiểu mẫu, Nông thôn, UBND tỉnh Quảng Nam, Thuộc phạm vi, Bóng mát, Cấp huyện, Khu dân cư, Tiêu chí, Ven biển, Giải khuyến khích, Quảng Nam, Giảm nghèo, Giải ba, Giải nhì, Đề án, Giải nhất, Cuộc thi, Cấp tỉnh, Phê duyệt