Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Báo CAĐN: Quảng Nam chuẩn bị kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Quảng Nam - Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ngày 28-8 cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 gồm 10 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Trưởng Ban, Giám đốc Sở TN&MT Trần Thanh Hà làm Phó Trưởng Ban.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/99_211735_quang-nam-chuan-bi-kiem-ke-dat-dai-lap-ban-do-hien-trang-su-dung-dat.aspx

Quảng Nam - Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ngày 28-8 cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 gồm 10 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Trưởng Ban, Giám đốc Sở TN&MT Trần Thanh Hà làm Phó Trưởng Ban. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện; các sở, ban, ngành, tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo quy định. UBND tỉnh giao Sở TN&MT là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, tổ chức và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nội dung kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2019 theo đúng yêu cầu về nội dung, thời gian quy định; tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

TH. HÀ

Tìm kiếm:✨

  • Trần Thanh Hà, Lập bản đồ, Lê Trí Thanh, Sở TN&MT, Kiểm kê, UBND tỉnh Quảng Nam, Hiện trạng, Phó trưởng ban, Ban chỉ đạo, Đất đai, Năm 2019, Quảng Nam, Trưởng ban, Giúp việc, Cấp huyện, Văn phòng, Ủy ban nhân dân, Tham mưu, Ban hành, Thị xã