Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Báo CAĐN: Hộp thư bạn đọc

Tuần qua, Báo Công an TP Đà Nẵng nhận đơn của các ông, bà sau:

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/158_211676_hop-thu-ban-doc.aspx

Tuần qua, Báo Công an TP Đà Nẵng nhận đơn của các ông, bà sau:

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn (trú thôn Lãnh Thượng 1, thị trấn Đông Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam). Qua xem xét, những nội dung được nêu trong đơn của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Báo. Đề nghị ông liên hệ CAQ Cẩm Lệ để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Ông Trần Văn Thu và vợ là bà Nguyễn Thị Thu Sương (trú tổ 57, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Qua xem xét, những nội dung được nêu trong đơn của ông, bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Báo. Đề nghị ông, bà liên hệ CAQ Thanh Khê để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Ông Lê Văn Hiền (trú Bình Hòa Nam, Ân Hảo Đông, H. Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Qua xem xét, những nội dung được nêu trong đơn của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Báo. Đề nghị ông liên hệ CAH Hoài Ân, Bình Định để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

H.Trang

Tìm kiếm:✨

  • Thị Trấn Đông Phú, Bình Hòa Nam, Lê Văn Hiền, Nguyễn Thị Thu Sương, CAQ Thanh Khê, Trần Văn Thu, CAQ Cẩm Lệ, Ân Hảo Đông, Hộp thư, Xuân Hà, Hoài Ân, Quế Sơn, Nguyễn Hồng Sơn, Thanh Khê, Bạn đọc, Bình Định, Thẩm quyền, Liên hệ, Quảng Nam