Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Báo Bnews: Quảng Nam công bố quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

Ngày 23/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức công bố quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Bnews, nguồn bài: http://bnews.vn/quang-nam-cong-bo-quy-hoach-phat-trien-cum-cong-nghiep/131907.html

Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ có 92 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.613 ha. Đến năm 2025, các cụm công nghiệp trong quy hoạch của tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 75% và lấp đầy bình quân 90% vào năm 2035.

Giá trị sản xuất công nghiệp tại các cụm công nghiệp đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 25% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh, tương ứng với 30.000 tỷ đồng và đạt 35.000 tỷ đồng vào năm 2035. Các cụm công nghiệp sẽ góp phần giải quyết việc làm khoảng 35.000 lao động.

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Quang cho biết, quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035 được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Việc công bố quy hoạch tạo điều kiện cho các địa phương lập quy hoạch chi tiết và tổ chức, bố trí không gian hợp lý cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, các ngành nghề ở nông thôn vào các cụm công nghiệp, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam quy hoạch có 108 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 2.313 ha. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập như: một số cụm công nghiệp trong quá trình xây dựng buộc phải mở rộng quy mô hoặc giảm diện tích, có những cụm công nghiệp không thể triển khai vì nhiều lý do, vì vậy đòi hỏi phải có sự điều chỉnh phù hợp.

Quảng Nam nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, những năm qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh đang chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Quảng Nam đang phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020./.

Đỗ Trưởng/TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Cụm công nghiệp, Quy hoạch phát triển, UBND tỉnh Quảng Nam, Kinh tế trọng điểm, Lấp đầy, Tỷ trọng, Quảng Nam, Chuyển dịch, Quy hoạch, Cơ sở sản xuất, Bình quân, Công nghiệp, Xét, Ngành nghề, Nảy sinh, Cơ sở hạ tầng, Miền trung, Bất cập, Tương ứng, Diện tích